เปิด Page ไว้ชั่วคราวก่อนละกันครับ (เพราะยังไม่มีชื่อเรื่องเลย แฮะๆ)

เดี๋ยวไว้ค่อยปรับปรุงหน้านี้อีกทีละกัน

 

ตอน 1
http://butter-t.exteen.com/20110622/entry-1


ตอน 2
http://butter-t.exteen.com/20110704/entry-1


ตอน 3
http://butter-t.exteen.com/20110711/entry

 

ตอนที่ 4

http://butter-t.exteen.com/20110816/entry-1

 

ตอนที่ 5 

http://butter-t.exteen.com/20110823/entry

 

ตอนที่ 6

http://butter-t.exteen.com/20110829/entry

 

ตอนที่ 7

http://butter-t.exteen.com/20110908/entry-1

 

ตอนที่ 8

http://butter-t.exteen.com/20110916/entry

 

ตอนที่ 9

http://butter-t.exteen.com/20110928/entry-1

 

ตอนที่ 10

http://butter-t.exteen.com/20111013/entry

 

ตอนที่ 11

http://butter-t.exteen.com/20111019/entry

 

ตอนที่ 12

http://butter-t.exteen.com/20111107/entry

 

ตอนที่ 13

http://butter-t.exteen.com/20111215/entry

 

 

ตอนที่ 14-15

http://butter-t.exteen.com/20120214/entry

 

 

ตอนที่ 16

http://butter-t.exteen.com/20120426/entry

 

 

ตอนที่ 17

http://butter-t.exteen.com/20120619/entry

ตอนที่ 18

http://butter-t.exteen.com/20120723/entry